Våra tjänster

Gemensamt för våra tjänster är att de möjliggör alkoholmonitorering enkelt och effektivt på distans.

Välj den tjänst som passar dina behov bäst.

CRAS Insight logo white.png
CRAS Pro logo white alkoholproblem alkom
White sobertech logo alkoholproblem alko

eSantés system är godkända medicintekniska produkter med CE-märkning. All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

© 2021 eSanté AB   -   Sverige