Medarbetare med tecken på alkoholproblem?

Med CRAS Insight kan du tidigt upptäcka alkoholkonsumtion som påverkar arbetsprestationen

Enkelt, effektivt och med bevarad integritet

CRAS -Nykterhetskontroll på distans

Paketet CRAS Insight består av en alkomätare i fickformat kopplad till en medarbetar- app och en chefsportal. När medarbetaren utför schemalagda blåstester delas resultaten automatiskt i realtid via chefsportalen och SMS.

CRAS Pro screenshot mobil alkoholproblem

Det här får du med CRAS Insight

  • Undersökning av misstänkta alkoholproblem - Enklare, effektivt och med bevarad integritet för medarbetaren

  • Information direkt om medarbetare, genom onykterhet, utgör en akut fara på arbetsplatsen

  • Stöd genom hela processen - Från såväl värdefulla dokument som vår support

  • Ett underlag för bedömning av rehabiliteringsbehov samt eventuella fackliga och juridiska förhandlingar

  • Hjälp med nästa steg - Oavsett vad screeningen visar

Arbetsgivarens utmaning & ansvar

Det kan vara svårt att både identifiera alkoholproblem och därefter vidta rätt åtgärder. Många personer blir skickliga på att dölja missbruket och varningsflaggorna är som regel ospecifika. Ofta dröjer det därför för länge innan man griper in. Ändå är det av yttersta vikt att finna och avhjälpa alkoholproblem i tid. Konsekvenserna kan annars bli grava, både i fråga om kostnader och lidande.

Hela 20% av vår vuxna befolkning har en riskabel alkoholkonsumtion och/eller ett beroende. De flesta finns i arbetslivet och kan se ut som vem som helst.


Som arbetsgivare har man ett lagstadgat ansvar att aktivt bedriva ett alkoholförebyggande arbete. Därtill även ett rehabiliteringsansvar avseende alkoholism samt ett generellt ansvar för verksamhetens säkerhet och allmänna välmående.

Vad ska du som arbetsgivare göra?

Om du eller dina medarbetare ser tecken på missbruk - t.ex. att någon är onykter eller bakfull på arbetet - måste du agera direkt. Att berätta för din medarbetare om dina observationer är lika viktigt som svårt. För att göra det svåra samtalet lättare har vi arbetat fram värdefulla råd inför samtalet samt en alkoholpolicy där CRAS Insight ingår. Policyn tydliggör bl.a. när en undersökning (screening) med CRAS behövs vilket du kan hänvisa till i medarbetarsamtalet.

 

Syftet med undersökningen är både att förhindra allvarliga konsekvenser och klarlägga hur konsumtionen ser ut över screeningperioden.

Kontakta oss så hjälper vi dig med bl.a. alkoholpolicyn, råd inför samtalet, uppstarten av alkoholscreening med CRAS Insight samt nästa steg i processen.

Få en kostandsfri demo

CRAS Insight finns nu tillgängligt för dig och din verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Dessutom bjuder vi på en kostnadsfri demo.

Tack för ditt intresse!

Vi hör av oss inom kort.