Orolig för medarbetare?

Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar att aktivt bedriva ett alkoholförebyggande arbete.​ Därtill också ett rehabiliteringsansvar avseende alkoholproblem.

Snart lanserar vi paketet CRAS Insight som gör det enklare för dig att identifiera och avhjälpa alkoholproblem på arbetet.

CRAS -Nykterhetskontroll på distans

CRAS Insight är ett paket “ready to use” som innehåller en alkomätare i fickformat kopplad till en medarbetar-app och en chefsportal. När medarbetaren utför schemalagda blåstester delas resultaten automatiskt i realtid via chefsportalen och SMS.

Det här får du med CRAS Insight

  • Utredning av misstänkta alkoholproblem - Enklare, smidigare och mer effektivt än andra metoder

  • Information direkt om medarbetare, genom onykterhet, utgör en akut fara på arbetsplatsen

  • En väg runt konfrontation grundad på enbart misstanken om alkoholproblem

  • Ett viktigt underlag vid fackliga eller andra juridiska förhandlingar

  • Oavsett resultat så hjälper vi dig med nästa steg

Arbetsgivarens lagstadgade ansvar

Hela 20% av vår vuxna befolkning har en riskabel alkoholkonsumtion och/eller ett beroende. De flesta finns i arbetslivet och kan se ut som vem som helst.

Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar att aktivt bedriva ett alkoholförebyggande arbete. Därtill även ett rehabiliteringsansvar avseende alkoholism samt ett generellt ansvar för verksamhetens säkerhet och allmänna välmående.

 

Det vara svårt att både identifiera och konfrontera alkoholproblem. Många individer blir skickliga på att dölja missbruket och varningsflaggorna är som regel mycket ospecifika. Det medför ofta att tröskeln för en konfrontation blir hög. Ändå är det av yttersta vikt att finna och avhjälpa ett alkoholproblem i tid. Konsekvenserna kan annars bli grava, både i fråga om kostnader och lidande.

Vad ska du som arbetsgivare göra?

Om du eller dina medarbetare misstänker att någon är onykter eller bakfull på arbetet måste du agera direkt. Att berätta för din medarbetare om dessa misstankar är lika viktigt som svårt. För att göra det svåra samtalet lätt har vi arbetat fram en alkoholpolicy där CRAS Insight ingår. Policyn tydliggör bl.a. när en utredning (screening) med CRAS behövs vilket gör att du kan undgå en svårnavigerad konfrontation baserad på diffusa grunder. 

 

Syftet med en screening är både att förhindra allvarliga konsekvenser och samtidigt ge medarbetaren chansen att motbevisa misstankarna. Med CRAS skaffar du dig helt enkelt insikt om hur det förhåller sig.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig med alkoholpolicyn, råd inför samtalet och uppstarten av alkoholscreening med CRAS Insight.

Anmäl intresse

CRAS Insight kommer att lanseras under första halvan av 2021. Du kan anmäla ditt intresse redan nu och även testa våra betaversion.

 

Lanseras snart

eSantés system är godkända medicintekniska produkter med CE-märkning. All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

© 2021 eSanté AB   -   Sverige