eSantés allmänna villkor

Här finner du en PDF med våra allmänna villkor.

Du är välkommen att kontakta vår support om du har frågor.

eSantés system är godkända medicintekniska produkter med CE-märkning. All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

© 2021 eSanté AB   -   Sverige